Użyczenie części działek w Nowym Drzewiczu

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki.

Przedmiotem użyczenia jest działka ewid. nr 71/2 oraz część działki ewid nr 71/1, obręb ewid. Nowy Drzewicz. Teren działek ewid. nr 71/1 i 71/2 jest częściowo ogrodzony siatką tzw. leśną. Szczegóły w załącznikach.

Zarządzenie Drzewiczanki

Załącznik do zarządzenia Drzewicz

Skip to content