Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia lokal nr 2 Oryszew Osada 17A – dz. 93_1 obr. Oryszew Osada

W załączeniu przekazujemy wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia lokal nr 2 Oryszew Osada 17A – dz. 93_1 obr. Oryszew Osada

Wykaz nieruchomości do użyczenia lokal nr 2 Oryszew Osada 17A, dz. 93_1 Oryszew Osada

Skip to content