Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki wydał zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wiskitki.

Szczegóły poniżej:

Zarządzenie nr 28 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 28.02.2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Skip to content