Zarządzenie nr 21 Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 02.02.2024 roku

Zarządzenie nr 21
Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
z dnia 02.02.2024 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w Gminie Wiskitki w 2024 roku.

 

Skip to content