Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, będących własnością Gminy –

Publikujemy dokumentację zarządzenia.

Zarządzenie nr 62 z załącznikiem

Zarządzenie nr 62 z załącznikiem

Skip to content