ZIMOWISKA 2024 DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Termin 21-27 stycznia 2024 r.

Miejsce:  Dom Wczasowy „ U Kasi” , ul. Rybkówka 1g, 34-500 Zakopane

 

Wypoczynek skierowany  jest dla dzieci i młodzieży poniżej 16 r. ż. ( urodzonych po 1 stycznia 2008 r.), minimalna granica wieku to 8 lat, których co najmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie ( tj. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu).

Możliwy jest udział uczestników nie podlegających ubezpieczeniu KRUS. Uczestnik w tym przypadku pokrywa pełną płatność za turnus.

 

Organizator

Związek Młodzieży Wiejskiej

Ul. Chmielna 6 lok. 6

00-020 Warszawa

 

Odpłatność uczestników podlegających ubezpieczeniu KRUS wynosi 850,00 zł.

Koszt uczestnika ZUS 1750,00 zł.

 

Szczegóły i zapisy:

Patrycja Zęgota

Kontakt tel. 504 025 738, e-mail zmwmazowsze@gmail.com

Zapraszamy!!!

 

 

Skip to content