Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wiskitki na rok szkolny 2020/2021

Konsultacje społeczne nad projektem uchwały dotyczącej określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wiskitki na rok szkolny 2020/2021

Link: https://wiskitki.bip.net.pl/?a=4324

Konsultacje społeczne nad projektem Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Konsultacje społeczne nad projektem Uchwały zmieniającej uchwałę Nr 63/IX/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:

https://wiskitki.bip.net.pl/?a=4323

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb Guzów Cukrownia

W załączeniu przekazujemy ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości – dz. 36/32-36/34 obręb Guzów Cukrownia.

 

I przetarg sprzedaż dz. 36_32-36_34 Guzów Cukrownia

Praca Urzędu Gminy w Wiskitkach od dnia 25 maja 2020 r.

SZANOWNI MIESZKAŃCY!

Od dnia 25 maja 2020r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy Wiskitki.

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwiania spraw drogą telefoniczną, elektroniczną lub za pośrednictwem poczty.

Dane kontaktowe:

W trakcie wizyty w Urzędzie Gminy Wiskitki prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a przede wszystkim o:

  • przychodzeniu do Urzędu bez osób towarzyszących,
  • zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
  • zasłanianiu ust i nosa,
  • noszeniu rękawiczek,
  • zdezynfekowaniu rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do Urzędu,
  • powstrzymaniu się od wizyt jeżeli występują objawy gorączki, bólu gardła, przeziębienia.