Rusza konkurs na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Do 13 stycznia 2023 roku zainteresowani mają czas na składanie ofert w otwartym konkursie na realizację…

Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki. Ubiegający się…

Nieruchomość w Guzowie do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność…

Działka w Starowiskitkach na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej  do sprzedaży, stanowiącej własność…

Trzy nieruchomości do wydzierżawienia

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia. Zarządzenie dotyczy…

Działka w Guzowie pod dzierżawę

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości będącej własnością Gminy…

Działka w Guzowie Cukrowni czeka

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy…

Działka do wydzierżawienia w Guzowie Cukrowni

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w Guzowie…

Działka w Wiskitkach na sprzedaż

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży, stanowiącej własność…

Użyczenie części działek w Nowym Drzewiczu

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących własność…

Użyczenie lokali w Wiskitkach

Burmistrz  Miasta i  Gminy Wiskitki podaje  do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych  do użyczenia, stanowiących…

Do sprzedania działka w Hipolitowie

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza pierwszy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Hipolitowie. Działka o…

Ruszył otwarty konkurs ofert na zadania publiczne

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku. Na ten…

Ogłoszenie o zamierze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie uslug w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISKITKI w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów W miejscowości Łubno widziany był…

Skip to content