Gmina sprzedaje grunt w Guzowie

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza przetarg na sprzedaż działki 25/4, obręb Guzów, nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki. Szczegóły w załączniku PDF.

Przetarg na sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się 18.12.2020 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 20. Nieruchomość można oglądać w dniu 11.12.2020 r. o godz. 10:00 po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedającym. Wadium w podanej wysokości należy wpłacić na konto Gminy Wiskitki: BS Wiskitki nr konta: 56 9304 0002 0000 0648 2000 0040 najpóźniej do 14.12.2020 r. wpisując w tytule „(wpisać dane oferenta), dot. przetargu na sprzedaż dz. 25/4, obręb Guzów”. Wpłata wadium winna być dokonana z takim wyprzedzeniem, aby wpłynęła na konto Urzędu Gminy w określonym wyżej terminie tj. do 14.12.2020 r.

Skip to content