OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH projektu Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035

Szanowni Państwo,

 

W związku z opracowaniem Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035, serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Wiskitki do udziału w konsultacjach społecznych.

 

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI to dokument strategiczny, którego podstawowym celem jest stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności w miastach i gminach, m.in. poprzez adaptację istniejącej infrastruktury oraz implementację innych działań dostosowawczych, dzięki czemu możliwa będzie poprawa jej jakości i funkcjonowania oraz rozwój rynku pojazdów niskoemisyjnych.

Rozwój elektromobilności w Polsce wynika z wdrażania Programu Rozwoju Elektromobilności w ramach Strategii na rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, w której elektromobilność stanowi jeden z kluczowych aspektów i obszarów działań.

Opracowanie Strategii Elektromobilności umożliwia także pozyskanie dofinansowań na takie przedsięwzięcia jak zakup niskoemisyjnych pojazdów, rozwój sieci stacji ładowania pojazdów elektrycznych, rozwój infrastruktury komunikacyjnej.

Celem konsultacji jest zebranie uwag, propozycji i opinii na temat Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035.

Opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie 02.08.2023 r. do 09.08.2023 r.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (sekretariat)
  2. przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu)
  3. przesłać drogą mailową przesyłając zeskanowany Formularz na adres e-mail: sekretariat@wiskitki.pl

 

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Strategii Rozwoju Elektromobilności Gminy Wiskitki na lata 2023-2035!

 

Burmistrz

Miasta i Gminy Wiskitki

Skip to content