Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki dot. konsultacji projektu Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Wiskitki

W załączeniu przekazujemy pełną dokumentację zawiadomienia Wójta.

Zawiadomienie Wójta Gminy Wiskitki

FORMULARZ KONSULTACJI

Regulamin

Informacja została opublikowana także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiskitki.

Skip to content