Dofinansowanie na inwestycje ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza – złóż wniosek w WFOŚiGW w Warszawie

WFOŚiGW w Warszawie w swojej ofercie na 2017 r. przygotował program, w ramach którego osoby fizyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów słonecznych, pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznych. Wnioski można składać od 9 stycznia br. do wyczerpania pieniędzy w programie, ale nie później niż do 29 września br.

Dofinansowanie można otrzymać w formie niskooprocentowanej pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji oraz w formie bezzwrotnej dotacji.

Na zakup i montaż kolektorów słonecznych dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 5 tys. zł dla jednego beneficjenta. Przy zakupie i montażu pomp ciepła można otrzymać dotację do 40% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 15 tys. zł dla jednego mieszkańca. Na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie w formie dotacji wynosi do 40 % kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 8 tys. zł dla jednego klienta. W każdym z trzech ww. przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

Dokumenty można składać w centrali biura Funduszu w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych w Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach.

Dokumenty dotyczące programu 2017-OA-7 pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła” dostępne są w zakładce STREFA BENEFICJENTA/PROGRAMY 2017/Osoby fizyczne na stronie www.wfosigw.pl.

Skip to content