Jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy (Oдноразовa грошовa допомогa для громадян України)

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Na wizytę zabierz ze sobą:

  • paszport 
  • akt urodzenia dzieci
  • PESEL
  • numer konta bankowego 

Wnioski przyjmuje Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki – tel. 46 854 50 35.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE( ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ) wersja PDF

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE( ЗАЯВКА НА ВИПЛАТУ ОДНОРАЗОВОЇ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ) wersja WORD

Skip to content