Komunikat Burmistrza w sprawie profilaktyki jodowej

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego informuję, że na terenie Miasta i Gminy Wiskitki są utworzone trzy punkty wydawania preparatu jodku potasu.

Jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje.

Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.

Lokalizacja punktów wydawania preparatu jodku potasu:

  1. NZOZ “Medycyna Rodzinna” filia w Wiskitkach, ul. Plac Wolności 5, 96-315 Wiskitki
  2. NZOZ “Medycyna Rodzinna” filia w Guzowie, ul. Michała Ogińskiego 2, 96-317 Wiskitki
  3. NZOZ ” KAMED” w Jesionce, ul. Aleja Partyzantów 22A, 96-315 Wiskitki

Wydanie preparatu w ww. punktach nastąpi dopiero po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Szczegółowe informacje dotyczące profilaktyki jodowej znajdują się w poniższych ulotkach.

Skip to content