Konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wiskitki

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż w terminie od 14 czerwca 2017 r. do 21 czerwca 2017 r. trwać będą konsultacje społeczne projektu Uchwały Rady Gminy Wiskitki w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy Wiskitki. Celem prowadzonych konsultacji jest zebranie uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w prawie poddanej konsultacjom.

 

Konsultacje obejmą swym zasięgiem teren gminy Wiskitki. Uwagi, sporządzone na udostępnionym formularzu konsultacji, można przesłać drogą pocztową (liczy się data wpływu) na adres Urzędu Gminy, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki lub przesłać na adres e-mail: bartek.meszka@wiskitki.pl skan podpisanego formularza.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną dokumentacją TUTAJ oraz składania uwag.

Skip to content