Trwają prace w budynku Ośrodka Zdrowia w Guzowie

Informuję, iż rozpoczęły  się prace budowlane w ramach kolejnego etapu modernizacji Ośrodka Zdrowia w Guzowie.

W dniu 26 kwietnia br. upłynął termin składania ofert o dopuszczenie w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pod nazwą „Dobudowa windy do budynku ośrodka zdrowia przy ul. Ogińskiego 2 w Guzowie Osadzie oraz modernizacja budynku etap III”

W wyznaczonym terminie ofertę złożył jeden Wykonawca.

Jest to już trzeci etap modernizacji bardzo ważnej dla mieszkańców instytucji, której sprawne funkcjonowanie z pewnością zwiększy dostęp do usług medycznych nie tylko mieszkańców Guzowa ale i całej Gminy.

Zakres prac, których zakończenie planowane jest do końca września br. obejmuje między innymi: wykonanie robót budowlanych na parterze i I piętrze budynku oraz w pomieszczeniach punktu aptecznego. Ponadto, zostanie zainstalowana wentylacja zarówno w aptece jak i pozostałych pomieszczeniach budynku oraz zostanie wykonana instalacja wodno-kanalizacyjna oraz roboty instalacyjne wraz z instalacją ciepła technologicznego.

Prace modernizacyjne w Ośrodku Zdrowia trwają już od ponad roku, łączna kwota jaką do tej pory Gmina wyasygnowała z budżetu wynosi ponad 600 tysięcy złotych.   

Franciszek Grzegorz Miastowski

Wójt Gminy Wiskitki

[Best_Wordpress_Gallery id=”45″ gal_title=”Prace remontowe w Ośrodku Zdrowia w Guzowie. Maj 2017″]

Skip to content