Wykaz części nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r poz. 121 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz części nieruchomości przeznaczonych do użyczenia, stanowiących własność Gminy Wiskitki, zgodnie z poniższym wykazem:

Wykaz części nieruchomości do użyczenia p.18 dz. 375 Wiskitki-1

Skip to content