Informacja Inspektora Weterynarii w Żyrardowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie przypomina, że nadal, aż do uchylenia, obowiązuje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. W związku z powyższym należy bezwzględnie przestrzegać przepisów prawa ww. rozporządzenia.

Na terenie powiatu żyrardowskiego, przez urzędowych lekarzy weterynarii oraz pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Żyrardowie będą nadal przeprowadzane kontrole w gospodarstwach utrzymujących drób oraz inne ptaki.

Na podstawie art. 48b. ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r., poz. 1539 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Żyrardowie , w przypadku stwierdzenia, że posiadacz zwierząt nie stosuje się do nakazów i zakazów zawartych w w/w Rozporządzeniu będzie zmuszony do zastosowania, w drodze postępowania administracyjnego, odpowiednich sankcji.

 

 

20170303130531-page-00120170303130531-page-002

Skip to content