LVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024r. o godz. 13:oo

Zapraszam na LVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2024r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr LVII/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części zabudowanej nieruchomości wraz z budynkiem zlokalizowanej w Guzowie przy ul. Rodu Łubieńskich 1A na okres do 10 lat oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 10. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 11. Wolne wnioski i informacje.
 12. Zakończenie obrad.
Skip to content