Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – formularze do wypełnienia i podpisania

Szanowni Państwo,
 
📑 Za pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zachęcamy do zgłaszania uwag i opinii do zaproponowanych niedawno wariantów przebiegu drogi A50/S50 na terenie Gminy Wiskitki. W tym celu publikujemy gotowy formularz w wersji edytowalnej do wydruku oraz propozycję wypełnionego formularza (wzór).
 
Link do pustego formularza:
Link do przygotowanego wzoru:
 
Przypominamy, że czas na przekazanie wypełnionych i podpisanych formularzy opinii kończy się w dniu 28 marca 2023 roku:
🅰️ oryginale, w wersji papierowej na adres:
TRAKT Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Jesionowa 9a
40-159 Katowice
🅱️ lub jako skan obydwu stron na adres e-mail:
oaw-dk92-s7@trakt.eu
⚠️ Formularze opinii wypełnione i podpisane można przekazać także do Urzędu Miasto i Gmina Wiskitki – do biura podawczego przy wejściu – najpóźniej do dnia 20 marca 2023 roku. Wszystkie przekazane formularze zostaną przekazane zbiorczo do biura projektowego.
W biurze podawczym znajdują się także wydrukowane egzemplarze, zarówno puste, jak i wstępnie wypełnione (wzór). Można zatem na miejscu wypełnić i podpisać.
W przypadku pytań pozostajemy do dyspozycji. 🙂
Skip to content