Ostrzeżenie dla województwa mazowieckiego

W związku z przekroczeniem w 2017 r. poziomu III – Ostrzeżenia 1 stopnia o złej jakości powietrza (kolor żółty) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
na obszarze województwa mazowieckiego Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłasza ostrzeżenie 1 stopnia

 

 

Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10-1 Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10-2 Poziom III - Ostrzeżenie 1 PM 10-3

 

 

Skip to content