Rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki.

Ubiegający się o zakwalifikowanie do uczestnictwa w rokowaniach zobowiązani są do złożenia zgłoszenia, stanowiącego załącznik do ogłoszenia, do udziału w rokowaniach w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Rokowania na sprzedaż nieruchomości Wiskitki dz. 333/1” w terminie do 20 stycznia 2023 r. do godz. 15:00. Rokowania na sprzedaż ww. nieruchomości odbędą się w dniu 26 stycznia 2023 r o godzinie 12.00, w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1, pok. 9. Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie dotyczące rokowań na sprzedaż działki 333_1 obręb Wiskitki

sprzedaż-rokowania-Wiskitki-formularz

sprzedaż-rokowania-Wiskitki-formularz wersja edytowalna

Skip to content