Skanują teren pod CPK

W dnia 13-17 kwietnia 2021 r. trwać będą prace w terenie w ramach prac geodezyjnych związanych z przygotowaniem inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Prace będą prowadzone na terenie gminy Wiskitki w miejscowościach:

– Nowy Drzewicz

– Stary Drzewicz

– Oryszew Osada

– Nowy Oryszew

– Janówek

– Guzów

Samochód pomiarowy z zestawem będzie poruszał się po drogach publicznych na obszarze inwestycji na terenie gmin: Baranów, Teresin i Wiskitki, zgodnie z trasą przejazdu przedstawioną w Załączniku 2, oznaczoną kolorem żółtym. Wzdłuż dróg ekipa terenowa przygotuje fotopunkty co 0,5 km. Pomiar odbędzie się w sposób bezkolizyjny i niezauważalny dla mieszkańców.

Dwa zespoły terenowe wykonają pomiar budynków na terenie gmin Wiskitki i Teresin metodą skaningu laserowego. W celu wykonania prac ekipa terenowa będzie prosiła mieszkańców o zgodę na wejście na teren posesji. Geodeci obchodzą budynki z zewnątrz, a urządzenie pomiarowe na plecaku rejestruje położenie budynków.  Miejsca działania ekipy pomiarowej oznaczone sąkolorem czerwonym, a w załącznik 6 obrazuje przykładowy sposób poruszania się na terenie posesji.

W dniach 13-17.04.2021 prowadzone będą prace terenowe polegające na pomiarze budynków metodą skaningu laserowego z wykorzystaniem zestawu plecakowego LIDAR.

Zgodnie ze zgłoszeniem złożonym w Starostwie Powiatu Żyrardowskiego informujemy, że powyższe prace geodezyjne będą prowadzone na podstawie art. 13. ust. 1 oraz art. 14. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, która to ustawa przewiduje, po stronie władającego nieruchomością, obowiązek nieodpłatnego umożliwienia wstępu na grunt i do obiektów budowlanych osobom wykonującym prace geodezyjne. Niezależnie od prawnego obowiązku umożliwienia wstępu na grunt, ekipa terenowa będzie oczywiście prosiła mieszkańców o wyrażenie zgody na wejście na teren posesji.

Realizatorem prac będzie Global EAST s.c., firma współpracująca z Multiconsult Polska sp. z o.o., który dla przedmiotowej inwestycji pełni funkcję Konsultanta ds. badań terenu.

Skip to content