Urząd zasypany bezprawnymi wnioskami o niepłacenie podatku

Do urzędu Miasta i Gminy Wiskitki wpłynęło ponad 100 wniosków o zwolnienie z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat od mieszkańców z terenów wskazanych pod budowę CPK. Zawarte w nich przepisy w żaden sposób nie dają Radzie Miasta i Gminy Wiskitki możliwości zwolnienia kogokolwiek z podatku od nieruchomości. Niepłacenie podatków naraża na postępowania komornicze i wpis do Krajowego Rejestru Dłużników.

W ciągu kilku dni do Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki złożono ponad 100 wniosków o zwolnienie z płacenia podatku od nieruchomości na okres dwóch lat. Wnioski przynoszone były przez różne osoby, pojedynczo oraz w większych ilościach.

Wnioski nie posiadają podstawy prawnej a jedynie uzasadnienie, w którym wnioskujący odnoszą się do ustawy o CPK, Konstytucji RP, rozporządzenia obszarowego. Zawarte w nich przepisy w żaden sposób nie dają Radzie Miasta i Gminy Wiskitki możliwości zwolnienia kogokolwiek z podatku od nieruchomości, tym bardziej na okres dwóch lat.

Do urzędu docierają też informacje o odbywających się spotkaniach, podczas których namawiano mieszkańców Gminy Wiskitki do składnia tych wniosków i niepłacenia podatków.

To niezwykle szkodliwe działania przede wszystkim dla samych wnioskodawców. Jeśli ktokolwiek zaprzestanie płacenia podatków naraża się na postępowanie komornicze. Taka osoba może zostać też wpisana do Krajowego Rejestru Dłużników. Nie będzie mogła wziąć kredytu, czy choćby kupić czegokolwiek na raty.

Płacenie podatków jest obowiązkowe. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, zwykle z powodu zdarzeń losowych, burmistrz czy wójt mogą umorzyć podatek ale nie zwolnić z jego płacenia. Regulują to odrębne przepisy.

Przy tej skali konieczne było też oddelegowanie pracownika, który spisuje wszystkie wnioski. Każdy z wnioskodawców musi otrzymać pisemną odpowiedź. Koszty tej „akcji” poniesie Gmina Wiskitki czyli wszyscy jej mieszkańcy.

Składane wnioski doprowadzają też  do podziału mieszkańców. Dlaczego bowiem mieszkańcy jednej części gminy mieliby nie płacić podatku, a inni musieliby to robić?

Na terenie całej Gminy Wiskitki prowadzone są inwestycje za miliony złotych. Działa oświetlenie dróg i ulic, prowadzone są remonty nawierzchni, wydzielone są fundusze sołeckie. Pomimo informacji o budowie lotniska Gmina Wiskitki zainwestowała ponad dwa miliony złotych w drogę powiatową w Oryszewie, prawie milion w rozbudowę remizy OSP w Nowym Oryszewie.

Co się stanie jeśli mieszkańcy z terenów wskazanych pod CPK zostaną zwolnieni z płacenia podatków?  Zapewne pojawią się wnioski mieszkańców z terenów, na których wskazany jest przebieg linii kolejowej czy drogi ekspresowej S50. Czy Gmina Wiskitki ma wstrzymać się ze wszystkimi inwestycjami na tych terenach? To płacenie podatków jest koronnym argumentem wielu mieszkańców w rozmowach o kolejnych inwestycjach na swoim terenie.

Paradoksalnie prawie 40 procent wniosków złożyły osoby, które nie płacą podatku od nieruchomości a jedynie podatek rolny. To pozwala domniemywać, że te wnioski zostały złożone „na sztukę”, lub co gorsze, być może niektórzy wnioskodawcy nie wiedzą, że takie wnioski złożyli.

Wiemy, że pętla czasu się zaciska. Informacji związanych z budową CPK jest coraz więcej i są coraz bardziej szczegółowe.

Niestety podsycanie związanych z nimi emocji nie służy mieszkańcom a jedynie osobom, które na „sprawie CPK” starają wypłynąć, budować swój kapitał polityczny. Z niepokojem słyszymy, że zaangażowane są w to osoby, które pełnią funkcje społeczne. Poddajemy Państwu pod rozwagę również fakt, że osoby namawiające do składania wniosków same ich nie złożyły.

Zaczyna się nagonka na ludzi pracujących w Radzie Społecznej ds. CPK. Pokazywane są ich domy z informacją, że rzekomo „dogadali się” z CPK. Takie działania to prosta droga do samosądów. Jeśli teraz tak się dzieje, co będzie się działo, gdy pojawią się trudniejsze informacje?

Jako Urząd Miasta i Gminy Wiskitki nie wiemy czy lotnisko powstanie. Może projekt upadnie – o co wspólnie walczymy do kilku lat, zmodernizowany lub zawężony. Musimy brać pod uwagę każdą ewentualność. 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki wraz z Urzędem Miasta i Gminy Wiskitki muszą myśleć o całej gminie i zabezpieczeniu interesu wszystkich mieszkańców. Zarówno tych, którzy chcą lotniska, tych którzy go nie chcą, jak i tych, którzy zostaną. Gmina musi funkcjonować, prowadzić inwestycje, realizować budżet. Tego typu działania zakłócają pracę urzędu, doprowadzają do destabilizacji społecznej i nie potrzebnych napięć wśród mieszkańców, dla których obecna sytuacja jest ogromnym obciążeniem psychicznym.

tekst i fot. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content