Zawyją syreny – ćwiczenia RENEGADE/SAREX-21

W dniach 17-21 maja 2021 roku prowadzone będą ćwiczenia taktyczno-specjalistyczne RENEGADE/SAREX-21. W jego ramach na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzone zostanie ćwiczenie systemu wczesnego ostrzegania, w ramach którego zorganizowany będzie radiowy trening systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniach uderzeniami z powietrza oraz praktyczne uruchomienie punktów alarmowych.

Podczas ćwiczenia uruchomiony zostanie trzyminutowy modulowany dźwięk syren sygnalizujący ogłoszenie alarmu. Odwołanie alarmu nastąpi poprzez trzyminutowy ciągły dźwięk syren. Ponadto emitowane mogą być komunikaty głosowe wynikające z przebiegu ćwiczenia informujące o rozpoczęciu treningu oraz próbie systemu ostrzegania i alarmowania. W związku z tym, że są to ćwiczenia mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności – informuje Stanisław Nalej, członek zarządu Powiatu Żyrardowskiego.

oprac. jp, UMiG Wiskitki

Skip to content