Ogłoszenie Zarządu Wspólnoty Gruntowej

Zarząd Wspólnoty Gruntowej w Wiskitkach prowadząc statusowe czynności mając na celu aktualizację listy udziałowców Wspólnoty Gruntowej w Wiskitkach ogłasza, by osoby które są zainteresowane i mogą udowodnić swoje udziały we Wspólnocie Gruntowej w Wiskitkach, czy to z racji dziedziczenia udziałów, czy to z racji nabycia ziemi, do której był przypisany udział we Wspólnocie proszone są o kontakt telefoniczny z członkami Zarządu Wspólnoty celem weryfikacji dokumentów i w przypadku pozytywnym wpisania na listę udziałowców.

Wyżej wymienione czynności należy dokonać do końca 2023 roku.

Przewodniczący Zarządu – Maciej Bogucki – tel. 504 892 181

Zastępca Przewodniczącego: Bogusław Majewski – tel. 505 112 121

Preferowane godziny kontaktu – 17.00 – 20.00 oprócz niedziel i świąt.

Skip to content