Sprawozdanie z działalności Gminnego Koordynatora ds. Sportu w Gminie Wiskitki w roku 2019

 

Treść sprawozdania

Wiskitki 31. 12. 2019

Mariusz Mrówka
Koordynator do spraw sportu
w Gminie Wiskitki

 

Sprawozdanie koordynatora do spraw sportu  w Gminie Wiskitki
za okres od 08. 01. 2019r. do 31. 12. 2019r.

Funkcję koordynatora sportu w Gminie Wiskitki objąłem 8 stycznia 2019 roku. Swoje działania rozpocząłem od sprawdzenia i zaopiniowania sprawozdań za rok 2018 z wykonania zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu powierzonych przez Gminę Wiskitki lokalnym organizacjom sportowym.

W okresie od 08. 01. 2019 do 31. 12. 2019 organizowałem i współorganizowałem różnego rodzaju zawody sportowe na ternie gminy Wiskitki. Wspólnie z  ULKS VIS Wiskitki reprezentowanym przez Grzegorza Materskiego i Łukasza Janickiego przygotowaliśmy cykl zawodów międzyszkolnych w gminie Wiskitki. Zorganizowałem Halowe Zawody Piłkarskie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wiskitki. Wspólnie z Prezesem klubu piłkarskiego Pogoń Wiskitki zorganizowaliśmy mecz piłkarski  Oldboy Pogoń Wiskitki – Oldboy Guzovia Guzów. Razem z Zarządem Klubu Sportowego Guzovia Guzów zorganizowaliśmy wakacyjne zajęcia piłkarskie na stadionie w Guzowie pod nazwą „ Lato z Guzovią” oraz Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Wiskitki Rafała Mitury. Dołączyłem również do organizatorów Piłkarskiego Turnieju  Sołectw – Radnego Gminy Wiskitki Marka Bednarka i Stowarzyszenia SOS Polacy. Dnia 7 grudnia zorganizowałem Wielodyscyplinarny Mikołajkowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Wiskitki. Do moich obowiązków należało również kupowanie nagród  dla sportowców, na które środki zapewniła Gmina Wiskitki. Na polecenie Wójta zająłem się rekrutacją na stanowisko animatora Orlika we Franciszkowie.

Reprezentowałem Gminę Wiskitki na zakończeniu Turnieju Pogoń Cup 2019 zorganizowanego przez Klub Sportowy Pogoń Wiskitki. Na wniosek  Pani Dyrektor Bogumiły Kamińskiej  zorganizowałem wyjazdy dzieci  ze szkoły w Miedniewicach na zajęcia do Szkoły w Guzowie gdzie mogą trenować na hali sportowej.

Prowadziłem również profil na FB pod nazwą Koordynator Do spraw Sportu w Gminie Wiskitki.

W swoich działaniach ściśle współpracowałem z nauczycielami uczącymi wychowania fizycznego  w szkołach naszej gminy :  Grzegorzem Materskim i Łukaszem Janickim – z ZSP w Wiskitkach ,  Bogusławem Antosikiem  ze Szkoły Podstawowej we Franciszkowie ,  Andrzejem Ciesielskim ze Szkoły Podstawowej w Guzowie oraz Mariuszem Pyszko i Haliną Kacprzak ze Szkoły Podstawowej w Miedniewicach.

Ze strony Urzędu Gminy Wiskitki współpracowałem z Panią Anną Smolarek, Panem Konradem Gruzą oraz Panem Mariuszem Cierpikowskim.

Wspólnie z ULKS Vis Wiskitki zorganizowaliśmy zawody międzyszkolne w następujących konkurencjach:

 1. Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców w  kategorii wiekowej 2005, 2004 i 2003
 2. Mini Piłka Ręczna dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i młodsi
 3. Piłka Siatkowa dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowych 2005, 2004 i 2003
 4. Mini Piłka Siatkowa dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i młodsi
 5. Mini Piłka Nożna dziewcząt i chłopców w kategorii 2006 i młodsi
 6. Badminton dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2007 i młodsi
 7. Badminton dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i 2005
 8. Piłka Nożna dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i 2005
 9. Mini Koszykówka dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2007 i młodsi
 10. Koszykówka dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i 2005
 11. Unihokej dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2007 i młodsi
 12. Unihokej dziewcząt i chłopców w kategorii wiekowej 2006 i 2005
 13. Tenis Stołowy dziewcząt i chłopców z rocznika 2007 i młodsi
 14. Tenis stołowy dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 i 2006
 15. Koszykówka dziewcząt i chłopców z rocznika 2005 i 2006

W międzyszkolnych zawodach sportowych wzięło udział około 150 zawodników.

W zawodach pozaszkolnych wzięło udział około 200 zawodników.

Podsumowując chciałbym zwrócić uwagę na to, że osoba koordynatora sportu obecnego na każdych  zawodach  podnosi  rangę tych zawodów w oczach dzieci i młodzieży biorącej w nich udział. Nagrody, które były zapewnione przez Gminę Wiskitki jeszcze bardziej zachęcały zawodników do rywalizacji  i zaangażowania. Z zawodów na zawody dało się zauważyć coraz lepsze przygotowanie zawodników do poszczególnych dyscyplin.

Chciałbym również podkreślić ogromne zaangażowanie i profesjonalne podejście do zawodów  nauczycieli wychowania fizycznego z wszystkich szkół naszej gminy.

Sport szkolny
Zawody Badminton 2005 i 2006
Zawody Koszykówka 21. 11. 2019
Zawody w piłkę nożną 11. 10. 2019
Zawody w mini piłkę ręczną 18. 02. 2019
Zawody w Koszykówkę 2007 i młodsi
Zawody Unihokej 2007 i młodsi
Zawody Unihokej 2005 i 2006.
Zawody Tenis stołowy 25. 11. 2019
Zawody piłka siatkowa 28. 02. 2019
Zawody piłka ręczna młodzież
Zawody piłka nożna 04. 04
Zawody minipiłka siatkowa 24. 01. 2019
Zawody badminton 2007 i młodsi
Sport pozaszkolny
Lato z Guzovią
Mecz oldboy
Turniej Kół Gospodyń
Zawody OSP 02. 03. 2019
Skip to content